Pakning

  • Pakning + forsendelse af post
  • Andet forefaldende arbejde